Սեքուլեան Հ. Օ., Վիեննայի Մխիթարեան Թանգարանի Կոստանդին Գ.-Լեւոն Ե. Դրամները (1344-1375): Վիեննա 1971, էջ 90+Է 7 տախտակներով (Ազգ. Մատ. թիւ 216):

Gewicht 0,15 kg
Größe 20 × 12,5 × 0,6 cm