Յովհաննինեան Լաւրենտի, Հայ թարգմանական Գրականութեան Բառապաշարը: Վիեննա 2009, էջ 240 (Ազգ. Մատ. թիւ 240):

Gewicht0,22 kg
Größe19 × 12 × 1,1 cm