Կռանեան Վրդ. Ա., Պէտք չունինք քեզի: Վիեննա 1988, էջ 40:

Gewicht0,06 kg
Größe20 × 13,5 × 0,3 cm