Կոգեան Հ. Ս., Կամսարականները, «Տեարք Շիրակայ եւ Արշանեաց» պատմական ուսումնասիրութիւն: Վիեննա 1926, էջ 176 (Ազգ. Մատ. թիւ 110):

Gewicht0,16 kg
Größe20 × 13 × 0,8 cm