Խալաթեան Գ., Զենոբ Գլակ. համեմատական ուսումնասիրութիւն: Վիեննա 1893, էջ 96+Զ (Ազգ. Մատ. թիւ 12):

Gewicht0,09 kg
Größe20 × 13 × 0,5 cm