Ինգլիզեան Հ. Վ., Բնագրական դիտողութիւններ Պատարագամատոյցի եւ Երեքսրբեանի մասին: Վիեննա 1968, էջ 179+Դ (Ազգ. Մատ. թիւ 204):

Gewicht0,15 kg
Größe20 × 13 × 0,8 cm