Թոփալեան Հ. Յ., Մարիամ՝ Ձայնասփիւռէն..: Պէյրութ 1996, էջ 96:

Gewicht0,14 kg
Größe21 × 14,5 × 0,6 cm