Զօրենց Վարդան, Որովհետեւ տեղ չկար: Պէյրութ 1984, էջ 95:

Gewicht0,12 kg
Größe20 × 13,5 × 0,7 cm