Ակինեան Հ, Ն., Ցուցակ հայերէն ձեռագրած Նիկոսիայի ի Կիպրոս: Վիեննա 1961, էջ 140+Ժ:

Gewicht0,38 kg
Größe31 × 22 × 0,4 cm