Ֆէրհաթեան Հ. Բ., Թռիչք դէպի յաւիտենականը: Պէյրութ 1983, էջ 99:

Weight0,13 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,8 cm