Քօսեան Հ. Ց., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Արծնեան վարժարանի ի Կարին եւ Կարնոյ գիւղերու

27,50 

Քօսեան Հ. Ց., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Արծնեան վարժարանի ի Կարին եւ Կարնոյ գիւղերու: Վիեննա 1964, էջ 131:

Description

NULL

Additional information

Weight 0.36 kg
Dimensions 31.0 × 22.0 × 0.7 cm