Քէհէեան Ծ. Վրդ. Ն., Սան Փաւլոյի Հայութիւն, ել ու քալէ: Վիեննա 1987, էջ 137:

Weight0,2 kg
Dimensions20 × 13,5 × 1 cm