Քալէմքեարեան Հ. Գ., Կենսագրութիւն Սարգիս Արքեպիսկոպոսի Սարաֆեան եւ ժամանակին հայ կաթողիկեայք (1720-1775): Վիեննա 1908, էջ 433+ԺԴ (Ազգ. Մատ. թիւ 55):

Weight0,4 kg
Dimensions20 × 13 × 2 cm