Տիւրեան Կ., Սեւ Ծովու ռուսական եզերքը: Վիեննա 1895, էջ 192 (Ազգ. Մատ. թիւ 18):

Weight0,19 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm