Տէր-Պօղոսեան Հ. Պ., Տեղագրական հետազոտութիւններ Հայաստանի մէկ քանի քաղաքներու մասին: Վիեննա 1951, էջ 134 (Ազգ. Մատ. թիւ 165):

Weight0,12 kg
Dimensions20 × 13 × 1,2 cm