Տէր -Պօղոսեան Հ. Պ., Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ Քաջն Լիպարիտի: Վիեննա 1968, էջ 81+Դ (Ազգ. Մատ. թիւ 203):

Weight0,08 kg
Dimensions20 × 13 × 0,4 cm