Տաշեան Հ. Ց., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատեպադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա

269,50 

Տաշեան Հ. Ց., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատեպադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա: Վիեննա 1895, էջ 1164+XVII+277+ԿԴ 5 լուսատիպ եւ 2 գունատիպ տախտակներով:

Description

NULL

Additional information

Weight 3.97 kg
Dimensions 32.0 × 24.0 × 5.5 cm