Տաշեան Հ. Յ., Տայք, Դրացիք եւ խոտորջուր Հտր Գ: Վիեննա 1981, էջ 268 (Ազգ. Մատ. թիւ 219):

Weight0,24 kg
Dimensions19,5 × 12,5 × 1,3 cm