Տաշեան Հ. Յ., «Վարդապետութիւն առաքելոց» անվաւերական կանոնաց մատեանը: Թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ Կանոնք Թադդէի: Վիեննա 1896, էջ 422+Թ (Ազգ. Մատ. թիւ 20):

Weight0,41 kg
Dimensions20 × 13 × 2 cm