“Գալէմքերեան Յ. Գ, Ուսումնասիրութիւնք Լեհահայոց դատաստանագրոյն: 1.Պիշոֆ, լեհահայոց հին իրաւունքը. 2. Գոլէր,իրաւունք հայոց” has been added to your cart. View cart
In stock

Տաշեան Հ. Յ., Պոնտական ուսումնասիրութիւնք:Մասն Ա. ՝Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս Յ. Գ. Կ. Անդերսընի:Մասն Բ.՝ Հետազօտութեան ի Պոնտոս եգ ի Փոքր-Հայս Փր. եւ Եւգ. Կիւմոն Եղբարց

25,30 

Տաշեան Հ. Յ., Պոնտական ուսումնասիրութիւնք:Մասն Ա.՝ Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս Յ. Գ. Կ. Անդերսընի: Մասն Բ.՝ Հետազօտութեան ի Պոնտոս եգ ի Փոքր-Հայս Փր. եւ Եւգ. Կիւմոն Եղբարց: Վիեննա 1919, էջ 420+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 81):

Տաշեան Հ. Յ., Պոնտական ուսումնասիրութիւնք:Մասն Ա.՝ Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս Յ. Գ. Կ. Անդերսընի: Մասն Բ.՝ Հետազօտութեան ի Պոնտոս եգ ի Փոքր-Հայս Փր. եւ Եւգ. Կիւմոն Եղբարց: Վիեննա 1919, էջ 420+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 81):

Weight 0,39 kg
Dimensions 20 × 13 × 2 cm