Տաշեան Հ. Յ., Պոնտական ուսումնասիրութիւնք:Մասն Ա.՝ Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս Յ. Գ. Կ. Անդերսընի: Մասն Բ.՝ Հետազօտութեան ի Պոնտոս եգ ի Փոքր-Հայս Փր. եւ Եւգ. Կիւմոն Եղբարց: Վիեննա 1919, էջ 420+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 81):

Weight0,39 kg
Dimensions20 × 13 × 2 cm