Տաշեան Հ. Յ., Պոնտական ուսումնասիրութիւնք:Մասն Ա. ՝Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս Յ. Գ. Կ. Անդերսընի:Մասն Բ.՝ Հետազօտութեան ի Պոնտոս եգ ի Փոքր-Հայս Փր. եւ Եւգ. Կիւմոն Եղբարց

25,30 

Տաշեան Հ. Յ., Պոնտական ուսումնասիրութիւնք:Մասն Ա.՝ Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս Յ. Գ. Կ. Անդերսընի: Մասն Բ.՝ Հետազօտութեան ի Պոնտոս եգ ի Փոքր-Հայս Փր. եւ Եւգ. Կիւմոն Եղբարց: Վիեննա 1919, էջ 420+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 81):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.39 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 2.0 cm