In stock

Տաշեան Հ. Յ., Մատենագրական Մանր Ուսումնասիրութիւնք (տես ԺԶ): Հտր. Բ. Է-ժ. Խիկար եւ իւր իմաստութիւնն, Ագապետոս եւ իւր Յորդորականք առ Յուստինիանոս՝ հանդերձ հրատարակութեամբ, Թղթակցութիւն Աբգարու եւ Քրիստոսի ըստ Նորագիւտ արձանագրութեան Եփեսոսի, եւ Գէորգայ Պիսիդեայ Վեցօրեայք

25,30 

Տաշեան Հ. Յ., Մատենագրական Մանր Ուսումնասիրութիւնք (տես ԺԶ): Հտր. Բ. Է-ժ. Խիկար եւ իւր իմաստութիւնն,Ագապետոս եւ իւր Յորդորականք առ Յուստինիանոս՝ հանդերձ հրատարակութեամբ, Թղթակցութիւն Աբգարու եւ Քրիստոսի ըստ Նորագիւտ արձանագրութեան Եփեսոսի, եւ Գէորգայ Պիսիդեայ Վեցօրեայք: Վիեննա 1901, էջ 388+ԺԲ (Ազգ. Մատ. թիւ 37):

Տաշեան Հ. Յ., Մատենագրական Մանր Ուսումնասիրութիւնք (տես ԺԶ): Հտր. Բ. Է-ժ. Խիկար եւ իւր իմաստութիւնն,Ագապետոս եւ իւր Յորդորականք առ Յուստինիանոս՝ հանդերձ հրատարակութեամբ, Թղթակցութիւն Աբգարու եւ Քրիստոսի ըստ Նորագիւտ արձանագրութեան Եփեսոսի, եւ Գէորգայ Պիսիդեայ Վեցօրեայք: Վիեննա 1901, էջ 388+ԺԲ (Ազգ. Մատ. թիւ 37):

Weight 0,36 kg
Dimensions 20 × 13 × 1,7 cm