Տաշեան Հ. Յ., Մատենագրական Մանր Ուսումնասիրութիւնք (տես ԺԶ): Հտր. Բ. Է-ժ. Խիկար եւ իւր իմաստութիւնն, Ագապետոս եւ իւր Յորդորականք առ Յուստինիանոս՝ հանդերձ հրատարակութեամբ, Թղթակցութիւն Աբգարու եւ Քրիստոսի ըստ Նորագիւտ արձանագրութեան Եփեսոսի, եւ Գէորգայ Պիսիդեայ Վեցօրեայք

25,30 

Տաշեան Հ. Յ., Մատենագրական Մանր Ուսումնասիրութիւնք (տես ԺԶ): Հտր. Բ. Է-ժ. Խիկար եւ իւր իմաստութիւնն,Ագապետոս եւ իւր Յորդորականք առ Յուստինիանոս՝ հանդերձ հրատարակութեամբ, Թղթակցութիւն Աբգարու եւ Քրիստոսի ըստ Նորագիւտ արձանագրութեան Եփեսոսի, եւ Գէորգայ Պիսիդեայ Վեցօրեայք: Վիեննա 1901, էջ 388+ԺԲ (Ազգ. Մատ. թիւ 37):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.36 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 1.7 cm