Տաշեան Հ. Յ., Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ: Վիեննա 1898, էջ 202+ԺԱ 10 զնկատիպ պատկերով (Ազգ. Մատ. թիւ 28):

Weight0,21 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm