Վարդանեան Հ. Ա., Յովհաննէս Ժ. Բար-Շուշանի Հայոց Կաթողիկոսին գրած թուղթը: Վիեննա 1923, էջ 102 (Ազգ. Մատ. թիւ 101):

Weight0,1 kg
Dimensions20 × 13 × 0,5 cm