Վարդանեան Հ. Ա., Դասական մանր բնագիրներ եւ ձեռագրական համեմատութիւններ, Ա.: Վիեննա 1913, էջ 155+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 72):

Weight0,17 kg
Dimensions20 × 13 × 0,7 cm