Վարդանեան Հ. Ա., Դասական մանր բնագիրներ Բ: Վիեննա 1923, էջ 162 (Ազգ. Մատ. թիւ 97):

Weight0,15 kg
Dimensions18,5 × 12 × 1,8 cm