Վարդանեան Հ. Ա., Բառաքննական դիտողութիւններ, Գ.: Վիեննա 1921, էջ 120 (Ազգ. Մատ. թիւ 91):

Weight0,12 kg
Dimensions20 × 13 × 0,7 cm