Վարդանեան Հ. Ա., Բառաքննական դիտողութիւններ,Բ: Վիեննա 1914, էջ 110 (Ազգ. Մատ. թիւ 76):

Weight0,11 kg
Dimensions20 × 13 × 0,5 cm