Սեքուլեան Հ. Օ., Աշխարհաբար Սաղմոսարան: 1987, էջ 526: