Սամուէլեան Խ:, Մխիթար Գօշի Դատաստանագիրքն ու հին Հայոց քաղաքացիական իրաւունքը: Վիեննա 1911, էջ 344+ԺԲ (Ազգ. Մատ. թիւ 63):

Weight0,32 kg
Dimensions20 × 13 × 1,5 cm