Սաղաթէլեան Յ., Բնութեան Աւերումը Անդրկովկասում,յատկապէս Հայաստանում: Վիեննա 1923, էջ 66 (Ազգ. Մատ. թիւ 98):

Weight0,07 kg
Dimensions20 × 13 × 0,4 cm