Սահակ -Յովսէփ, Աստուծոյ թաղումին ես ներկայ եղայ: Վիեննա 1986, էջ 104:

Weight0,15 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,8 cm