Ռաֆֆի, Սամուէլ պատմական վէպ (364-400): Ա,. Բ,. Գ., Գիրք՝ միահատոր: 1888, 1898: Գ. տպ. 1926, էջ 768:

Weight0,97 kg
Dimensions23,5 × 15 × 3,5 cm