Պoհճալեան Հ. Ղ., Լոյսին Երգը: Պէյրութ 1980, էջ 109:

Weight0,15 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,8 cm