Ոսկեան Հ. Հ., Բարձր Հայքի վանքերը: Վիեննա 1951, էջ 230+ԺԲ (Ազգ. Մատ. թիւ 167):

Weight0,2 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm