Ոսկեան Հ. Ն., Յովհաննէս Վանական եւ իւր դպրոցը: Վիեննա 1922, էջ 122+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 93):

Weight0,13 kg
Dimensions20 × 13 × 0,6 cm