“Կոնիբիր Փ. Կ., Քննութիւնք գրոց Դաւթի կամ թարգմանութեան Արիստոտէլի: Թրգմ. Եւ յաւ. Տաշեան Հ. Յ.” has been added to your cart. View cart
In stock

Ոսկեան Հ. Հ., Վասպուրական Վանի վանքերը Հտր Գ.

19,80 

Ոսկեան Հ. Հ., Վասպուրական Վանի վանքերը Հտր. Գ.: Վիեննա 1947, էջ 387+ԺԶ (Ազգ. Մատ. թիւ 155):

Ոսկեան Հ. Հ., Վասպուրական Վանի վանքերը Հտր. Գ.: Վիեննա 1947, էջ 387+ԺԶ (Ազգ. Մատ. թիւ 155):

Weight 0.43 kg
Dimensions 20 × 13 × 2 cm