“Քօսեան Հ. Յ., Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտր. Բ. Զմիւռնիոյ վիճակին գլխաւոր քաղաքներն եւ Հայք” has been added to your cart. View cart
In stock

Ոսկեան Հ. Հ., Չորս հայ տաղասացներ եւ անոնց տաղերը: Յովհաննէս Կարնեցի եւ Մարտիրոս Վ. Ղրիմեցի

12,10 

Ոսկեան Հ. Հ., Չորս հայ տաղասացներ եւ անոնց տաղերը: Յովհաննէս Կարնեցի եւ Մարտիրոս Վ. Ղրիմեցի: Վիեննա 1966, էջ 210+Զ (Ազգ. Մատ. թիւ 200):

Ոսկեան Հ. Հ., Չորս հայ տաղասացներ եւ անոնց տաղերը: Յովհաննէս Կարնեցի եւ Մարտիրոս Վ. Ղրիմեցի: Վիեննա 1966, էջ 210+Զ (Ազգ. Մատ. թիւ 200):

Weight 0.18 kg
Dimensions 20 × 13 × 0.9 cm