Ոսկեան Հ. Հ., Արցախի վանքերը: Վիեննա 1953, էջ 256 (Ազգ. Մատ. թիւ 175):

Weight0,21 kg
Dimensions20 × 13 × 1,2 cm