Շտրէք Մ., Յայաստան, Քրդաստան եւ արեւմտեան Պարսկական, բաբելական-ասորեստանեայ սեպագրերու համաձայն: Թրգ. Պիլէզիկճեան Հ. Բ.: Վիեննա 1904, էջ 222+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 50):

Weight0,22 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm