Յովնանեան Հ. Ղ., Միջնադարեան ազգային տաղաչափութիւն ռամկախառն:էջ Ը +1-48 եւ Ակինեան Հ. Ն.,Յովնաթան Նաշաղ եւ Նաշաղ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք

7,70 

Յովնանեան Հ. Ղ., Միջնադարեան ազգային տաղաչափութիւն ռամկախառն: Էջ Ը +1-48 եւ Ակինեան Հ. Ն., Յովնաթան Նաշաղ եւ Նաշաղ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք: Վիեննա 1911, էջ 117+49 (Ազգ. Մատ. թիւ 65):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.12 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 0.5 cm