<b>Մէնէվիշեան Հ. Գ.</b>, Գրոգորի Մագիստրոսի (Գամագտականի) ամբոշջական լուծումը

0,00 

Մէնէվիշեան Հ. Գ., Գրոգորի Մագիստրոսի (Գամագտականի) ամբոշջական լուծումը: Վիեննա 1912, էջ 162+ԺԱ (Ազգ. Մատ. թիւ 66):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.17 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 0.7 cm