In stock

Մարկուարտ Յ., Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով: Էջ 68 եւ Մարկուարտ Յ.,Վրական Բագրատունեաց ծագումը: Թրգ.Հապոզեան Հ. Մ.

8,80 

Մարկուարտ Յ., Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով: Էջ 68 եւ Մարկուարտ Յ.,Վրական Բագրատունեաց ծագումը: Թրգ.Հապոզեան Հ. Մ.: Վիեննա 1913, էջ 150+69 (Ազգ. Մատ. թիւ 73):

Մարկուարտ Յ., Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով: Էջ 68 եւ Մարկուարտ Յ.,Վրական Բագրատունեաց ծագումը: Թրգ.Հապոզեան Հ. Մ.: Վիեննա 1913, էջ 150+69 (Ազգ. Մատ. թիւ 73):

Weight 0,17 kg
Dimensions 20 × 13 × 0,7 cm