Հրտ Մինասեան Մ., Աւետարանների լիակատար համաբարբառներ: Վիեննա 1991, էջ 1288 (Ազգ. Մատ. թիւ 234):

Weight1,7 kg
Dimensions19 × 12 × 4,4 cm