Հայունի Մեսրոպ, Սիրոյ Մահը: Պէյրութ 1983, էջ 79:

Weight 0,1 kg
Dimensions 20 × 13,5 × 0,6 cm