Հայունի Մեսրոպ, Կեանքի Հեռապատկերով: Պէյրութ 1983, էջ 102:

Weight0,13 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,7 cm