Կոգեան Հ. Ս., Մինչեւ ցե րբ Տէր, մինչեւ ցերբ: 1975 էջ, 115: