Կիւլէսէրեան Բ. Եպ., Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ: Ա. Գր. Տաթեւացւոյ ընդդէմ ՏաՃկաց.Բ. Ի. Քաշունէ քաղածու: Վիեննա 1930, էջ 240 4 տախտակով (Ազգ. Մատ. թիւ 123):

Weight0,23 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm