Կարրիէր Ա., Նորագոյն աղբերք Մովսիսի Խորենացւոյ Հտր. Ա. Թրգմ. Տաշեան Հ. Յ.: Վիեննա 1893, էջ 51+Ժ (Ազգ. Մատ. թիւ 8):

Weight0,07 kg
Dimensions20 × 13 × 0,4 cm