Կարրիէր Ա., Յեթանոս Հայաստանի ութ մեհեանժներն Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ: Թրգմ. Տաշեան Հ. Յ.: Վիեննա 1899, էջ 48 1 աշխարհագրական տախտակով (Ազգ. Մատ. թիւ 35):

Weight0,06 kg
Dimensions20 × 13 × 0,3 cm